Psychotherapie-Haarlem Praktijk-De-Waal

Diagnostisch onderzoek

Cliënten kunnen door de huisarts verwezen worden voor diagnostisch onderzoek. Ook tijdens een al lopende therapie kan er een aanleiding zijn om aanvullend diagnostisch onderzoek of een second opinion aan te vragen. Diagnostiek kan een middel zijn om de persoon en de dynamiek van het probleem beter te begrijpen en dus effectiever aan te sluiten. Vaak gaat het om vragen over de indicatiestelling (waar moet de behandeling op aangrijpen, welke methode, steunend of openleggend), over de diagnostiek van persoonlijkheidsstructuur of DSM IV diagnose of over waarom een behandeling niet goed loopt of onvoldoende effect heeft. Naast de vraagstelling van de verwijzer formuleert de cliënt een eigen vraagstelling.
De volgende vormen van diagnostisch onderzoek zijn mogelijk:
• psychologisch onderzoek persoonlijkheid
• intelligentieonderzoek en BRIEF (executieve functies)
• ontwikkelingsprofiel interview
• diagnostiek (DSM IV)
• second opinion en indicatiestelling

Indicatiestelling: Welke behandeling is nodig?

Praktijk de Waal is een samenwerkingsverband voor psychotherapie. Daarbij kan sprake zijn van generalistische basisggz of gespecialiseerde ggz. Wanneer nog niet duidelijk is welke behandeling nodig is, kan de huisarts of POH GGZ consultatie bij ons vragen. Ook kan verwezen worden voor specialistisch diagnostisch onderzoek.

Om in aanmerking te komen voor GGZ hulp is een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. Op de verwijsbrief moet staan dat er een vermoeden is dat bij de problemen waarvoor u hulp zoekt sprake is van een DSM V diagnose. Afhankelijk van de ernst en of er problemen op meerdere gebieden zijn, verwijst de huisarts naar Gespecialiseerde GGZ of Generalistische Basis GGZ.
Bij complexe problematiek bestaat de mogelijkheid om te werken met een multidisciplinaire aanpak: Op indicatie kunnen we samenwerken met een externe psychiater of andere disciplines (zoals haptotherapie, mindfulnesstraining, massagetherapie, runningtherapie, oncologieverpleegkundige). Ook zijn er parallel behandelingen mogelijk (zoals relatietherapie of gezinstherapie naast een individuele therapie).

Aanvragen voor diagnostisch onderzoek kunt u doen bij:
Henk Rappoldt: Kinderen & volwassenen, ADHD, intelligentie, persoonlijkheid