Psychotherapie-Haarlem Praktijk-De-Waal

Diagnostisch onderzoek

Cliënten kunnen door de huisarts verwezen worden voor diagnostisch onderzoek. Ook tijdens een al lopende therapie kan er een aanleiding zijn om aanvullend diagnostisch onderzoek of een second opinion aan te vragen. Diagnostiek kan een middel zijn om de persoon en de dynamiek van het probleem beter te begrijpen en dus effectiever aan te sluiten. Vaak gaat het om vragen over de indicatiestelling (waar moet de behandeling op aangrijpen, welke methode, steunend of openleggend), over de diagnostiek van persoonlijkheidsstructuur of DSM IV diagnose of over waarom een behandeling niet goed loopt of onvoldoende effect heeft. Naast de vraagstelling van de verwijzer formuleert de cliënt een eigen vraagstelling.
De volgende vormen van diagnostisch onderzoek zijn mogelijk:
• psychologisch onderzoek persoonlijkheid
• intelligentieonderzoek en BRIEF (executieve functies)
• ontwikkelingsprofiel interview
• diagnostiek (DSM IV)
• second opinion en indicatiestelling

Aanvragen voor diagnostisch onderzoek kunt u doen bij:
Maaike Breuer: Volwassenen, ontwikkelingsprofiel, persoonlijkheid, indicatie
Henk Rappoldt: Kinderen & volwassenen, ADHD, intelligentie, persoonlijkheid