Psychotherapie Haarlem Praktijk De Waal

Relatie- en Gezinstherapie

Gedrags-partner-relatietherapie, BMT

Gedragstherapeutische partnerrelatietherapie (BMT, Behavioral Marital Therapy) is een behandelmodel voor relatieproblematiek dat in de afgelopen 40 jaar ontwikkeld is. Het heeft als doel om gedrag, emoties en cognities (gedachten) van individuele partners en interacties tussen partners te veranderen. BMT is gebaseerd op de sociale leertheorie en de cognitieve psychologie. Het helpt de relatieproblemen van paren te verminderen en hen meer tevreden te laten zijn met hun relatie. Het is een vaardigheidsgerichte benadering met het focus op het veranderen van gedrag en interacties in het hier-en-nu. Het belangrijkste daarbij zijn de oefeningen om effectiever te communiceren. U leert effectiever spreken en luisteren, negatieve interactiepatronen doorbreken en een positievere interactie opbouwen, probleem oplossen en stress-hantering. De therapie start met een diagnostische inventarisatie van het belangrijkste probleemgebied, de geschiedenis van de relatie, belangrijke levensgebeurtenissen, persoonlijkheidstrekken van beide partners die het interactiepatroon beïnvloeden en die partners moeten leren accepteren. Ook wordt er voor het verzamelen van relevante informatie gewerkt met vragenlijsten en gedurende de therapie met huiswerk- en registratieopdrachten.

EFT voor paren

Emotionally Focused Therapy is een vorm van relatietherapie die de emotionele verbondenheid tussen partners centraal stelt. EFT gaat uit van de wetenschap dat een veilige hechting, het zich emotioneel verbonden en geliefd voelen, ook voor volwassenen een levensbehoefte is en een belangrijke voorwaarde voor een stabiele en gelukkige relatie.

In de therapie leer je begrijpen waarom het vaak mis gaat en je samen vastloopt in bepaalde terugkerende reactiepatronen. EFT gaat een stap verder dan het in kaart brengen en veranderen van patronen in communicatie en gedrag, het helpt je contact te maken met de gevoelens en behoeften die daaraan ten grondslag liggen. Je leert jezelf te uiten in wat je voelt en nodig hebt en gevoelig te zijn voor de signalen en behoeften van de ander. Dit leidt ertoe dat relatieconflicten verminderen, dat partners meer zichzelf kunnen zijn binnen de relatie en meer plezier en intimiteit hebben samen. De effectiviteit van deze methode van relatietherapie is ruimschoots aangetoond. EFT is ontwikkeld door Sue Johnson en wordt steeds breder toegepast: EFT is ook mogelijk in de vorm van gezinstherapie of ouderbegeleiding. Er zijn speciale methodieken ontwikkeld voor het herstel van de relatie na ontrouw en voor het binnen de relatie leren omgaan met vroegere trauma’s. Verder wordt EFT toegepast bij het begeleiden van het op een goede manier ontvlechten bij een scheiding of bij het uit huis gaan van kinderen. Daarnaast is er ook een preventieve cursus voor paren ontwikkeld om de relatie te verbeteren: de Houd me Vast training.

Binnen Praktijk de Waal wordt een groepstherapie voor paren gegeven op basis van EFT en het Houd me Vast programma: Verdiep je relatie.
Lees verder over EFT en het groepsprogramma bij Meer weten, EFT

Systeemtherapie: gezinstherapie en ouderbegeleiding.

Systeemtherapie is een methode waarbij uw problematiek gezien wordt als (voor een deel) voortkomend uit interactionele problemen tussen u en belangrijke anderen. Deze problemen kunnen nu gaande zijn maar kunnen ook in het verleden hebben plaatsgevonden. Persoonlijke problemen van gezinsleden worden mogelijk wel individueel beleefd maar kunnen door systeemfactoren worden veroorzaakt en in stand worden gehouden. Deze therapie is bedoeld voor mensen met vooral problematiek van interactionele aard en dus vooral problemen ervaren met voor hen belangrijke anderen. Er kan sprake zijn van conflicten die een basis hebben in de geschiedenis maar mogelijk ook in de actualiteit. Er kan sprake zijn van niet verwerkte gebeurtenissen binnen familie, relatie en gezin. Er is mogelijk angst voor veranderingen, angst voor verlies of angst voor de toekomst. Binnen een systeemtherapie kunnen belangrijke anderen uitgenodigd worden om u te helpen met het therapeutische proces. Er wordt gezocht naar hoe de huidige problemen te maken hebben met uw rol binnen het systeem, hoe u verwachtingen worden gesteld, hoe u en anderen zich hebben gehecht.  Zo kan blijken dat er patronen zijn ontstaan die wel een (beschermende) functie hebben in het systeem, maar ook leiden tot spanningen en problemen. Systeemtherapie is effectief voor het systeem als geheel.

Lees verder over systeemtherapie bij Meer weten, systeemtherapie

Ouderbegeleiding volgens de methode van geweldloze autoriteit.

Lees meer over de ouderbegeleidingsmethode van geweldloze autoriteit bij Meer weten