Relatie- en Gezinstherapie

Partnerrelatie therapie

Binnen partnerrelatietherapie staat niet de individuele problematiek van beide partners centraal, maar de wisselwerking tussen beide partners die onderdeel uitmaakt van het relatieprobleem waarvoor hulp gezocht wordt. Binnen partnerrelatietherapie wordt gebruik gemaakt van methodieken uit de systeemtherapie, seksuologie, EFT volgens L. Greenberg en S. Johnson, het model van E. Perel en het model van geweldloze communicatie.

EFT voor paren

Emotionally Focused Therapy is een vorm van relatietherapie die de emotionele verbondenheid tussen partners centraal stelt. EFT gaat uit van de wetenschap dat een veilige hechting, het zich emotioneel verbonden en geliefd voelen, ook voor volwassenen een levensbehoefte is en een belangrijke voorwaarde voor een stabiele en gelukkige relatie.

In de therapie leer je begrijpen waarom het vaak mis gaat en je samen vastloopt in bepaalde terugkerende reactiepatronen. EFT gaat een stap verder dan het in kaart brengen en veranderen van patronen in communicatie en gedrag, het helpt je contact te maken met de gevoelens en behoeften die daaraan ten grondslag liggen. Je leert jezelf te uiten in wat je voelt en nodig hebt en gevoelig te zijn voor de signalen en behoeften van de ander. Dit leidt ertoe dat relatieconflicten verminderen, dat partners meer zichzelf kunnen zijn binnen de relatie en meer plezier en intimiteit hebben samen. De effectiviteit van deze methode van relatietherapie is ruimschoots aangetoond. EFT is ontwikkeld door Sue Johnson en wordt steeds breder toegepast: EFT is ook mogelijk in de vorm van gezinstherapie of ouderbegeleiding. Er zijn speciale methodieken ontwikkeld voor het herstel van de relatie na ontrouw en voor het binnen de relatie leren omgaan met vroegere trauma’s. Verder wordt EFT toegepast bij het begeleiden van het op een goede manier ontvlechten bij een scheiding of bij het uit huis gaan van kinderen. Daarnaast is er ook een preventieve cursus voor paren ontwikkeld om de relatie te verbeteren: de Houd me Vast training.

Binnen Praktijk de Waal wordt een groepstherapie voor paren gegeven op basis van EFT en het Houd me Vast programma: Verdiep je relatie.
Lees verder over EFT en het groepsprogramma bij Meer weten, EFT

Systeemtherapie: gezinstherapie en ouderbegeleiding

Systeemtherapie is een methode waarbij uw problematiek gezien wordt als (voor een deel) voortkomend uit interactionele problemen tussen u en belangrijke anderen. Deze problemen kunnen nu gaande zijn maar kunnen ook in het verleden hebben plaatsgevonden. Persoonlijke problemen van gezinsleden worden mogelijk wel individueel beleefd maar kunnen door systeemfactoren worden veroorzaakt en in stand worden gehouden. Deze therapie is bedoeld voor mensen met vooral problematiek van interactionele aard en dus vooral problemen ervaren met voor hen belangrijke anderen. Er kan sprake zijn van conflicten die een basis hebben in de geschiedenis maar mogelijk ook in de actualiteit. Er kan sprake zijn van niet verwerkte gebeurtenissen binnen familie, relatie en gezin. Er is mogelijk angst voor veranderingen, angst voor verlies of angst voor de toekomst. Binnen een systeemtherapie kunnen belangrijke anderen uitgenodigd worden om u te helpen met het therapeutische proces. Er wordt gezocht naar hoe de huidige problemen te maken hebben met uw rol binnen het systeem, hoe u verwachtingen worden gesteld, hoe u en anderen zich hebben gehecht.  Zo kan blijken dat er patronen zijn ontstaan die wel een (beschermende) functie hebben in het systeem, maar ook leiden tot spanningen en problemen. Systeemtherapie is effectief voor het systeem als geheel.

Lees verder over systeemtherapie bij Meer weten, systeemtherapie

Ouderbegeleiding volgens de methode van geweldloze autoriteit.

Lees meer over de ouderbegeleidingsmethode van geweldloze autoriteit bij Meer weten