Aanmelding

Henk Rappoldt

Drs. H.W. Rappoldt is orthopedagoog en big geregistreerd psychotherapeut en klinisch psycholoog. EMDR-practitioner, Narrative Exposure Therapeut, gecertificeerd traumatherapeut en supervisor VKJP en NVRG.

Harriet Teeuw

Harriet Teeuw is beeldend therapeut en ggz behandelaar

Voor een algemene aanmelding volgt u deze link.
Voor uw aanmelding of overleg over de toewijzing kunt u ook telefonisch contact opnemen:
Henk Rappoldt, 06-18441818

Bij de aanmelding heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig voor Gespecialiseerde GGZ of Generalistische Basis GGZ.
Meer hierover kunt u lezen onder het kopje Indicatie bij Aanbod. Bij de aanmelding krijgt u een aanmeldformulier en vragenlijst over uw klachten toegestuurd en wordt u gevraagd om een kopie van uw verzekeringspas en legitimatie.

Wanneer uw huisarts op de hoogte is van uw problemen of wanneer u eerder in behandeling bent geweest is het nuttig wanneer uw verwijzer of eerdere behandelaar hierover informatie verstrekt. Met uw toestemming rapporteren wij ook terug aan uw verwijzer e/o huisarts. In een brief aan de huisarts wordt beschreven: de reden van verwijzing en aanmelding, de omschrijving van uw problematiek, de classificatie van uw problematiek volgens de DSM-V,  het behandelplan en bij afsluiting evaluatie van de behandeling. Na de intake en na afloop van de behandeling wordt aan uw huisarts gerapporteerd en indien nodig wordt in overleg met u ook contact met uw huisarts/verwijzer opgenomen.

Bij informatie uitwisseling tussen hulpverleners wordt uw toestemming gevraagd. Wanneer het nodig is een psychiater bij uw behandeling te betrekken heeft u hiervoor een aparte verwijsbrief nodig. Wij hebben een inhoudelijke samenwerking met vier psychiaters.

Na de aanmelding kan er een wachttijd volgen tot de intake, waar samen met u de problematiek in kaart wordt gebracht en afspraken worden gemaakt over de behandeling, die dan meestal vrijwel aansluitend start.

Wachttijden

 

Therapeut Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Harriet Teeuw Dwingeloo: 1 maand 2 weken
Henk Rappoldt Dwingeloo: 3 maanden 2 weken

We willen een wachtlijst voorkomen. Wij streven ernaar om u bij een van ons een intake aan te bieden.
Het kan in een periode echter niet mogelijk zijn om u snel te helpen. Bij een wachttijd van langer dan twee maanden willen we in overleg met u graag verwijzen naar een collega of instelling waarvan we weten dat deze ruimte heeft.