Aanmelding

Aan Praktijk De Waal zijn psychotherapeuten, gz psychologen, psychotherapeuten in opleiding en een psychiater verbonden.

We hebben allen ruime ervaring binnen de Geestelijke Gezondheidszorg met ieder een eigen specialisme.
Aan de hand van die specialismen kunt u een keuze maken voor uw verwijzing en u rechtstreeks aanmelden bij de betreffende psychotherapeut.

Voor een algemene aanmelding volgt u deze link.
Voor uw aanmelding of overleg over de toewijzing kunt u ook telefonisch contact opnemen:
Henk Rappoldt, 06-18441818 of Leny Post 06-24891148

Bij de aanmelding heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig voor Gespecialiseerde GGZ of Generalistische Basis GGZ.
Meer hierover kunt u lezen onder het kopje Indicatie bij Aanbod. Bij de aanmelding krijgt u een aanmeldformulier en vragenlijst over uw klachten toegestuurd en wordt u gevraagd om een kopie van uw verzekeringspas en legitimatie.

Wanneer uw huisarts op de hoogte is van uw problemen of wanneer u eerder in behandeling bent geweest is het nuttig wanneer uw verwijzer of eerdere behandelaar hierover informatie verstrekt. Met uw toestemming rapporteren wij ook terug aan uw verwijzer e/o huisarts. In een brief aan de huisarts wordt beschreven: de reden van verwijzing en aanmelding, de omschrijving van uw problematiek, de classificatie van uw problematiek volgens de DSM-V,  het behandelplan en bij afsluiting evaluatie van de behandeling. Na de intake en na afloop van de behandeling wordt aan uw huisarts gerapporteerd en indien nodig wordt in overleg met u ook contact met uw huisarts/verwijzer opgenomen.

Bij informatie uitwisseling tussen hulpverleners wordt uw toestemming gevraagd. Wanneer het nodig is een psychiater bij uw behandeling te betrekken heeft u hiervoor een aparte verwijsbrief nodig. Wij hebben een inhoudelijke samenwerking met vier psychiaters.

Na de aanmelding kan er een wachttijd volgen tot de intake, waar samen met u de problematiek in kaart wordt gebracht en afspraken worden gemaakt over de behandeling, die dan meestal vrijwel aansluitend start.

Wachttijden

Therapeut Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Irene Riepma 1 maand 2 weken
Leny Post 3 maanden 2 weken
Henk Rappoldt 4 maanden 2 weken
Lonneke van Deursen 1 maand 2 weken

We willen een wachtlijst voorkomen. Wij streven ernaar om u bij een van ons een intake aan te bieden.
Het kan in een periode echter niet mogelijk zijn om u snel te helpen. Bij een wachttijd van langer dan twee maanden willen we in overleg met u graag verwijzen naar een collega of instelling waarvan we weten dat deze ruimte heeft.