dewaal_hal_7612_bew

Aanmelding

Aan Praktijk De Waal zijn psychotherapeuten, gz psychologen, psychotherapeuten in opleiding en een psychiater verbonden.

We hebben allen ruime ervaring binnen de Geestelijke Gezondheidszorg met ieder een eigen specialisme.
Aan de hand van die specialismen kunt u een keuze maken voor uw verwijzing en u rechtstreeks aanmelden bij de betreffende psychotherapeut.

Voor een algemene aanmelding volgt u deze link.
Voor een snelle toewijzing kunt u zich telefonisch aanmelden via tel. 06 24891148.

Bij de aanmelding heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig voor Gespecialiseerde GGZ of Generalistische Basis GGZ.
Meer hierover kunt u lezen onder het kopje Indicatie bij Aanbod. Bij de aanmelding krijgt u een aanmeldformulier en vragenlijst over uw klachten toegestuurd en wordt u gevraagd om een kopie van uw verzekeringspas en legitimatie.

Wanneer uw huisarts op de hoogte is van uw problemen of wanneer u eerder in behandeling bent geweest is het nuttig wanneer uw verwijzer of eerdere behandelaar hierover informatie verstrekt. Met uw toestemming rapporteren wij ook terug aan uw verwijzer e/o huisarts. Bij informatie uitwisseling tussen hulpverleners wordt uw toestemming gevraagd. Wanneer het nodig is een psychiater bij uw behandeling te betrekken heeft u hiervoor een aparte verwijsbrief nodig. Wij hebben een inhoudelijke samenwerking met vier psychiaters.

Na de aanmelding kan er een wachttijd volgen tot de intake, waar samen met u de problematiek in kaart wordt gebracht en afspraken worden gemaakt over de behandeling, die dan meestal vrijwel aansluitend start.

Wachttijden

Therapeut Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Maaike Breuer 3 maanden 2 weken
Philip Koster 1 maand 2 weken
Leny Post 3 maanden 2 weken
Henk Rappoldt 3 maanden 2 weken
Lonneke van Deursen 1 maand 2 weken

We willen een wachtlijst voorkomen. Wij streven ernaar om u bij een van ons een intake aan te bieden.
Het kan in een periode echter niet mogelijk zijn om u snel te helpen.
Dan willen we u graag verwijzen naar een collega of instelling waarvan we weten dat deze ruimte heeft.