Harriët Teeuw

Harriet Teeuw, beeldend therapeut en ggz behandelaar

Harriët Teeuw is geregistreerd Vaktherapeut Beeldend (Creatieve Therapie, Stenden hogeschool), gecertificeerd Focustrainer en Coördinator voor The International Focusing Institute te New York.

“Mijn uitgangspunt is dat iets in jou precies weet hoe het zit en waar het naar toe moet wanneer het vastgelopen is. Een ieder van ons  heeft die innerlijke wijsheid. We luisteren samen naar de richting die het aangeeft om weer op eigen benen verder te gaan.

“Ruimte” is voor mij een belangrijk woord. Ik wil graag ruimte geven aan ieders kwaliteiten en talenten, zodat die zich verder kunnen ontwikkelen.

Sinds 2000 ben ik bezig met de vaardigheid Focusing en sinds 2005 werkzaam als Focustrainer. Ik merkte dat Beeldende Therapie goed aansluit bij Focusing en heb om die reden de opleiding tot Creatieve Therapie Beeldend (wordt nu Vaktherapie Beeldend genoemd) gevolgd. Met Focusing maak je contact met iets wat je bezighoudt of dwarszit en in het werken met beeldende materialen of in spel kun je dit tot uitdrukking brengen en komt het door de ruimte te geven letterlijk weer in beweging.

Mijn passie is mensen leren gebruik te maken van innerlijke wijsheid zodat ze op eigen kracht weer verder kunnen.

Als behandelaar bij praktijk de Waal kan ik ingeschakeld worden in het behandeltraject als verwacht wordt dat mijn werkwijze zal passen bij de hulpvraag. Ik maak gebruik van diverse werkvormen die zoveel mogelijk passen binnen de richtlijnen: gesprekken, systemisch werk, opstellingen, focussen en creatieve werkvormen, afhankelijk van wat past en aansluit.

Zie website De Ruimte: https://www.deruimte-info.nl/