Petra Wetsema

Petra Wetsema, SPH, traumatherapeut


Het uitgangspunt van mijn begeleiding is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder mens.
Door ingrijpende levenservaringen kan sprake zijn van verlies van veerkracht en zelfwaardering.
De therapie is erop gericht om belastende ervaringen te verwerken.
Daarvoor is het nodig om eerst de oorzaak van de huidige klachten te begrijpen.
Er kan een proces op gang komen waarbij emoties doorleefd kunnen worden, en nieuwe inzichten aan de belastende gebeurtenis kunnen worden toegekend.

Als behandelaar bij praktijk de Waal kan ik ingeschakeld worden in het behandeltraject als verwacht wordt dat mijn werkwijze zal passen bij de hulpvraag. Ik maak gebruik van diverse werkvormen die zoveel mogelijk passen binnen de richtlijnen: gesprekken, systemisch werk, opstellingen, focussen en creatieve werkvormen, afhankelijk van wat past en aansluit.