GGZ en huisarts

Informatie voor de POH GGZ en huisarts

Onze inzet is om kleinschalig met korte lijnen en op de inhoud te blijven samenwerken om te komen tot goede behandelingen op maat voor de cliënt. Wij bieden huisarts en POH GGZ telefonische consultatie bij vragen over diagnostiek en een passende behandeling voor cliënt.

Supervisie

Binnen Praktijk de Waal is het voor hulpverleners in de GGZ mogelijk supervisie te volgen over behandelingen en diagnostiek.

Henk Rappoldt is supervisor voor de NVP, VKJP en NVRG en geeft supervisie over systeemtherapie, individuele psychotherapie en diagnostiek, is opleider bij de RINO partner-relatietherapie.

Praktijk de Waal biedt de mogelijkheid om een intervisiegroep voor POH’s GGZ te begeleiden. Aansluitend aan de intervisie kan er een paar keer per jaar een inleiding verzorgd worden over een relevant onderwerp in het licht van indicatiestelling of behandeling. Ook huisartsen kunnen een aanvraag doen voor een inleiding in een relevant onderwerp voor een groep huisartsen. Wie interesse heeft kan informeren bij Henk Rappoldt.
Praktijk de Waal biedt twee opleidingsplaatsen aan voor een GZ psycholoog in opleiding tot psychotherapeut. Wanneer u zich wilt aanmelden voor een opleidingsplaats zodra die vrij komt kunt u contact opnemen met Henk Rappoldt.