GGZ en huisarts

Informatie voor de POH GGZ en huisarts

Praktijk de Waal is in ontwikkeling om zich voor te bereiden op de veranderingengen in de GGZ komend jaar. Onze inzet hierbij is om kleinschalig met korte lijnen en op de inhoud te blijven samenwerken om te komen tot goede behandelingen op maat voor de cliënt. Met samenwerkende collega’s zijn we bezig met de vorming van een multidisciplinair samenwerkingsverband voor consultatie en verwijzing. Ook willen we een intervisiegroep voor POH’s starten.
Wij bieden huisarts en POH GGZ telefonische consultatie bij vragen over diagnostiek en een passende behandeling voor cliënt.

Supervisie

Binnen Praktijk de Waal is het voor hulpverleners in de GGZ mogelijk supervisie te volgen over behandelingen en diagnostiek.

Henk Rappoldt is supervisor voor de VKJP en NVRG en geeft supervisie over systeemtherapie, behandeling van kinderen / jeugdigen en diagnostiek.

Maaike Breuer is supervisor in opleiding voor de VCgP en VGCT en geeft supervisie over individuele psychotherapie, relatietherapie (vlg EFT methode) en diagnostiek. De supervisie telt ook tijdens het opleidingstraject tot supervisor gewoon mee.

Supervisie kan individueel of in een klein groepje gevolgd worden.

Praktijk de Waal is bezig om een begeleidde intervisiegroep voor POH’s op te starten. Het idee is om een aantal keer per jaar aansluitend aan de intervisie een inleiding te verzorgen over een relevant onderwerp in het licht van indicatiestelling of behandeling.  Wie mee wil denken of aansluiten kan informeren bij Maaike Breuer of Henk Rappoldt.

Consultatie

xxx tekst volgt

Intervisie

xxx tekst volgt

Workshops

Praktijk de Waal organiseert 4-6 keer per jaar een workshop voor collega’s over een vakinhoudelijk onderwerp. Geïnteresseerden en genodigden kunnen zich aanmelden bij Maaike Breuer. Wie zelf graag een keer een workshop wil komen geven kan zich aanmelden bij Maaike Breuer.