Praktijkinformatie

15-im-beeld-3672

Betekenis van het labyrint uit ons logo

Het labyrint bestaat als oervorm sinds circa 10.000 jaar. Binnen de christelijke traditie staat het symbool voor het pad, dat pelgrims aflegden naar Jeruzalem, op weg naar inzicht en verlichting. Het labyrint kan gezien worden als metafoor voor ons levenspad, vol bochten en obstakels. Bij het lopen ervan in aandacht kan men op de heenweg als het ware oude gewoonten en concepten afleggen, in het midden inzicht verkrijgen en hernieuwd, in verbinding met het authentieke Zelf, de terugtocht afleggen.
Het labyrint in de Kathedraal van Chartres dateert uit de 13de eeuw.

Visie

In je leven kunnen samenhangend met stressvolle gebeurtenissen, traumatische of belastende omstandigheden of een bepaalde levensfase psychische klachten ontstaan. Wanneer je gaat herkennen welke betekenis de klachten en je eigen reactie op de moeilijkheden hebben, kunnen ze belangrijke levenslessen worden. Door dit inzicht in jezelf kun je nieuwe mogelijkheden, zingeving en kracht gaan ontdekken om jezelf weer in balans te brengen en je situatie te veranderen. De behandeling is erop gericht cliënten te helpen hun klachten te verminderen, inzicht te krijgen in hun functioneren en een nieuwe balans te vinden in hun leven en relaties. Wij streven ernaar op korte termijn hulp te bieden die goed op de cliënt is afgestemd.

Werkwijze

De behandeling begint met een intake waarin de problematiek, de mogelijkheden en voorgeschiedenis van de cliënt(en) in kaart worden gebracht. Hierdoor vormt de cliënt een idee over de achtergrond van de klachten en over hetgeen hij/zij in de behandeling wil bereiken. In overleg worden afspraken gemaakt over behandeldoelen, werkwijze en duur van de behandeling. De verwijzer krijgt, bij toestemming van cliënt, na intake en afsluiting bericht. Wanneer behandeling elders is geïndiceerd adviseren wij over doorverwijzing. Indien nodig werken we samen met een psychiater.