Praktijkinformatie

Visie

In je leven kunnen samenhangend met stressvolle gebeurtenissen, traumatische of belastende omstandigheden of een bepaalde levensfase psychische klachten ontstaan. Wanneer je gaat herkennen welke betekenis de klachten en je eigen reactie op de moeilijkheden hebben, kunnen ze belangrijke levenslessen worden. Door dit inzicht in jezelf kun je nieuwe mogelijkheden, zingeving en kracht gaan ontdekken om jezelf weer in balans te brengen en je situatie te veranderen. De behandeling is erop gericht cliënten te helpen hun klachten te verminderen, inzicht te krijgen in hun functioneren en een nieuwe balans te vinden in hun leven en relaties. Wij streven ernaar op korte termijn hulp te bieden die goed op de cliënt is afgestemd.

Werkwijze

De behandeling begint met een intake waarin de problematiek, de mogelijkheden en voorgeschiedenis van de cliënt(en) in kaart worden gebracht. Hierdoor vormt de cliënt een idee over de achtergrond van de klachten en over hetgeen hij/zij in de behandeling wil bereiken. In overleg worden afspraken gemaakt over behandeldoelen, werkwijze en duur van de behandeling. De verwijzer krijgt, bij toestemming van cliënt, na intake en afsluiting bericht. Wanneer behandeling elders is geïndiceerd adviseren wij over doorverwijzing. Indien nodig werken we samen met een psychiater.


Kwaliteit

Hieronder kunt u informatie vinden over onze beroepscode, deskundigheidsbevordering, waarneming en crisissituaties, effectmeting en feedback over de therapie.

Kosten

Meer over de vergoeding van uw behandeling, afzegging, wanbetaling en redenen voor het beëindigen van de behandeling en gecontracteerde zorgverzekeraars.