Kosten

Vergoeding van uw behandeling

Psychotherapie wordt vergoed via het basispakket van de ziektekostenverzekering. Sinds 1 januari 2022 is er sprake van het Zorgprestatiemodel. Voor cliënten die behandeling ontvangen binnen de ggz heeft dat gevolgen, onder andere voor het eigen risico.

Wat is het zorgprestatiemodel?
Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de GGZ wordt betaald. Het zorgprestatiemodel is niet van toepassing op jeugd-ggz of de zorg die de praktijkondersteuner (poh) van de huisarts geeft. In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe uw zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen en hoe de rekening betaald dient te worden. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Voor uw eigen risico betekent het zorgprestatiemodel dat niet meer de start van het traject bepalend is voor het jaar dat uw eigen risico bepaald wordt, maar de uren die in het jaar van toepassing zijn.

Moet ik iets doen?
U hoeft zelf niets te doen. Uw zorgverlener schrijft alle onderdelen van de behandeling op volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. Hij stuurt regelmatig de rekening op een veilige manier naar u of uw zorgverzekeraar toe.

Gecontracteerde ziektekostenverzekeraars (zie hieronder) vergoeden de behandeling volledig. Wel kan het verplichte eigen risico van uw ziektekostenpolis in rekening worden gebracht. Wanneer u verzekerd bent bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar ontvangt u zelf de rekening, die u ter vergoeding kunt aanbieden bij uw ziektekostenverzekeraar.

Vergoeding bij niet gecontracteerde verzekeraar
Wij hanteren 100% van het NZa tarief voor zorgverzekeraars waarmee wij geen contract hebben afgesloten. Bij enkele zorgverzekeraars moet vooraf een machtiging aangevraagd worden.

Onverzekerde zorg
Er zijn een aantal diagnoses en behandelvormen die niet meer vallen onder de vergoede zorg. Dat geldt bijvoorbeeld bij de aanpassingsstoornis en bij relatie/ gezinsproblemen (wanneer er geen andere diagnose is die wel voor vergoede behandeling in aanmerking komt) en bij psychoanalyse. Mocht u in deze gevallen toch overwegen in psychotherapie te gaan dan zult u de behandeling zelf moeten betalen. Uw behandeling valt dan onder “overige zorg- producten” (OZP). Zie voor een overzicht van de NZA tarieven:  https://www.praktijkdewaal.nl/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Behandeltarieven.pdf U kunt in overleg met uw behandelaar onderzoeken welke financiële mogelijkheden er zijn als u de behandeling niet volledig kunt betalen.

DIS
De psychotherapeut is verplicht bepaalde persoonsgegevens, de code van uw diagnose en de besteedde tijd  geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatiebank, het DIS, voor toetsing van de nieuwe Zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is. Wanneer U niet wilt dat uw diagnose geregistreerd wordt en geanonimiseerd aan het DIS geleverd wordt, of dat de hoofdgroep waaronder uw diagnose valt niet bekend wordt bij uw ziektekostenverzekeraar, kunt u een DBC vrije rekening vragen en met uw zorgverzekeraar overleggen of zij bereid zijn deze te vergoeden.

Afzegging

Wanneer U een gemaakte afspraak voor therapie niet kunt nakomen, kunt u zich uiterlijk 48 uur voor de afspraak telefonisch of per email afmelden. Bij te late afzeggingen kan deze niet op uw DBC in rekening worden gebracht en zijn wij gerechtigd de zitting bij u in rekening te brengen ( No show regeling). Wij hanteren een No Show tarief van € 90. Dit wordt niet vergoed door uw verzekering. Bij herhaling kan uw psychotherapeut van u vragen de rekening te voldoen voor de volgende sessie.

Wanbetaling en redenen voor het beëindigen van de behandeling

Rekeningen dienen binnen 30 dagen betaald te worden. Wanneer U in gebreke blijft, krijgt u eenmalig een herinnering. Wanneer u dan opnieuw niet binnen 14 dagen betaalt, wordt een incassobureau ingeschakeld en komen alle kosten hiervan evenals rente voor uw rekening. Wanneer u zich bij herhaling niet aan uw afspraken houdt, herhaaldelijk niet tijdig uw rekeningen betaalt of wanneer u zich misdraagt tegenover uw therapeut (bv. Agressief of seksueel intimiderend gedrag), waardoor een goede werkrelatie en behandeling onmogelijk wordt, kan dit een reden zijn de therapie te onderbreken of beëindigen.

Gecontracteerde Zorgverzekeraars

Wij hebben een contract met de volgende zorgverzekeraars:

-ASR

-Caresq

-CZ

-DSW

-Eno

-Menzis

-ONVZ

-VGZ

-Zilveren Kruis