Kosten

Vergoeding van uw behandeling

Psychotherapie wordt vergoed via het basispakket van de ziektekostenverzekering. De behandeling wordt na afloop, of nadat u 1 jaar in behandeling bent, in rekening gebracht door middel van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). In een DBC registreert uw psychotherapeut uw diagnose en alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling zijn verricht. Wanneer de DBC gesloten wordt, wordt deze ingedeeld in een productgroep en wordt het bijbehorende tarief gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekering. Gecontracteerde ziektekostenverzekeraars (zie hieronder) vergoeden de behandeling volledig. Wel kan het verplichte eigen risico van uw ziektekostenpolis in rekening worden gebracht. Wanneer u verzekerd bent bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar ontvangt u zelf de rekening, die u ter vergoeding kunt aanbieden bij uw ziektekostenverzekeraar. U krijgt dan een gedeeltelijke vergoeding.
De psychotherapeut is verplicht bepaalde persoonsgegevens, de code van uw diagnose en de besteedde tijd in de vorm van een DBC, geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatiebank, het DIS, voor toetsing van de nieuwe Zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is. Wanneer U niet wilt dat uw diagnose in een DBC geregistreerd wordt en geanonimiseerd aan het DIS geleverd wordt, of dat de hoofdgroep waaronder uw diagnose valt niet bekend wordt bij uw ziektekostenverzekeraar, kunt u een DBC vrije rekening vragen en met uw zorgverzekeraaroverleggen of zij bereid zijn deze te vergoeden.

Afzegging

Wanneer U een gemaakte afspraak voor therapie niet kunt nakomen, kunt u zich uiterlijk 48 uur voor de afspraak telefonisch of per email afmelden. Bij te late afzeggingen wordt de ingeruimde tijd in rekening gebracht, volgens het No Show tarief van € 50. Dit wordt niet vergoed door uw verzekering. Bij herhaling kan uw psychotherapeut van u vragen de rekening te voldoen voor de volgende sessie.

Wanbetaling en redenen voor het beëindigen van de behandeling

Rekeningen dienen binnen 30 dagen betaald te worden. Wanneer U in gebreke blijft, krijgt u eenmalig een herinnering. Wanneer u dan opnieuw niet binnen 14 dagen betaalt, wordt een incassobureau ingeschakeld en komen alle kosten hiervan evenals rente voor uw rekening. Wanneer u zich bij herhaling niet aan uw afspraken houdt, herhaaldelijk niet tijdig uw rekeningen betaalt of wanneer u zich misdraagt tegenover uw therapeut (bv. Agressief of seksueel intimiderend gedrag), waardoor een goede werkrelatie en behandeling onmogelijk wordt, kan dit een reden zijn de therapie te onderbreken of beëindigen.

Gecontracteerde Zorgverzekeraars

Wij hebben allen een contract met de volgende zorgverzekeraars:

* Achmea, waaronder vallen: Zilveren Kruis, Interpolis, OZF, FBTO, Avero, OZF en Agis

* Coöperatie VGZ, waaronder vallen: Unive, VGZ, IZA, IZZ, UMC en Cares Gouda

* CZ, Delta Lloyd en OHRA.

* DSW Zorgverzekeraar, waaronder Stad Holland Zorgverzekeraar

* Menzis, waaronder vallen Anderzorg en Azivo

* Mutizorg, waaronder vallen: De Amersfoortse, Ditzo, Nedasco, die vanaf 2013 een nieuwe naam voert, namelijk Caresco, IAK Volmacht B.V. (ASR ziektekosten), PNO Zorg

* Zorg en Zekerheid

Bij Menzis en CZ, Delta Lloyd en OHRA hebben wij een maximum budget waarbinnen we kunnen declareren. Het is mogelijk dat wij om die reden op een gegeven moment van die verzekeraars geen cliënten meer aan kunnen nemen.