Kosten

Vergoeding van uw behandeling

Psychotherapie wordt vergoed via het basispakket van de ziektekostenverzekering. De behandeling wordt na afloop, of nadat u 1 jaar in behandeling bent, in rekening gebracht door middel van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). In een DBC registreert uw psychotherapeut uw diagnose en alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling zijn verricht. Wanneer de DBC gesloten wordt, wordt deze ingedeeld in een productgroep en wordt het bijbehorende tarief gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekering.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks de landelijke tarieven vast.
NZa Tarieven Gespecialiseerde GGZ 2018 klik hier
NZa Tarieven Basis Generalistische GGZ 2018 klik hier

Gecontracteerde ziektekostenverzekeraars (zie hieronder) vergoeden de behandeling volledig. Wel kan het verplichte eigen risico van uw ziektekostenpolis in rekening worden gebracht. Wanneer u verzekerd bent bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar ontvangt u zelf de rekening, die u ter vergoeding kunt aanbieden bij uw ziektekostenverzekeraar.

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverlener
Bent u aangesloten bij een zorgverzekeraar waarmee uw behandelaar geen contract heeft afgesloten dan is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van uw polis. Heeft u een Restitutiepolis dan wordt de behandeling meestal voor 100% vergoed (zie lijst volledige restitutiepolis onderaan). Bij een Naturapolis vindt er vaak een vergoeding plaats tussen 65%-75% (zie lijst vergoedingen onderaan). Sommige zorgverzekeraars hanteren een lager “marktconform” tarief. Het is raadzaam dit na te gaan als u bij een zorgverzekeraar bent verzekerd waarmee uw behandelaar geen contract heeft afgesloten. Wij hanteren 100% van het NZa tarief voor zorgverzekeraars waarmee wij geen contract hebben afgesloten. Bij enkele zorgverzekeraars moet vooraf een machtiging aangevraagd worden (zie onder aan pagina in de lijst met vergoedingen 2018).

Onverzekerde zorg
Er zijn een aantal diagnoses en behandelvormen die niet meer vallen onder de vergoede zorg. Dat geldt bijvoorbeeld bij de aanpassingsstoornis en bij relatie/ gezinsproblemen (wanneer er geen andere diagnose is die wel voor vergoede behandeling in aanmerking komt) en bij psychoanalyse. Mocht u in deze gevallen toch overwegen in psychotherapie te gaan dan zult u de behandeling zelf moeten betalen. Uw behandeling valt dan onder “overige zorg- producten” (OZP). Het landelijke OZP tarief dat door de NZa voor 2018 is vastgesteld is 101,03 euro per gesprek. Wij hanteren in 2018 een tarief van 100 euro per gesprek van 45 minuten. U kunt in overleg met uw behandelaar onderzoeken welke financiële mogelijkheden er zijn als u de behandeling niet volledig kunt betalen.

DBC vrije rekening
De psychotherapeut is verplicht bepaalde persoonsgegevens, de code van uw diagnose en de besteedde tijd in de vorm van een DBC, geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatiebank, het DIS, voor toetsing van de nieuwe Zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is. Wanneer U niet wilt dat uw diagnose in een DBC geregistreerd wordt en geanonimiseerd aan het DIS geleverd wordt, of dat de hoofdgroep waaronder uw diagnose valt niet bekend wordt bij uw ziektekostenverzekeraar, kunt u een DBC vrije rekening vragen en met uw zorgverzekeraar overleggen of zij bereid zijn deze te vergoeden.

Afzegging

Wanneer U een gemaakte afspraak voor therapie niet kunt nakomen, kunt u zich uiterlijk 48 uur voor de afspraak telefonisch of per email afmelden. Bij te late afzeggingen kan deze niet op uw DBC in rekening worden gebracht en zijn wij gerechtigd de zitting bij u in rekening te brengen ( No show regeling). Wij hanteren een No Show tarief van € 90. Dit wordt niet vergoed door uw verzekering. Bij herhaling kan uw psychotherapeut van u vragen de rekening te voldoen voor de volgende sessie.

Wanbetaling en redenen voor het beëindigen van de behandeling

Rekeningen dienen binnen 30 dagen betaald te worden. Wanneer U in gebreke blijft, krijgt u eenmalig een herinnering. Wanneer u dan opnieuw niet binnen 14 dagen betaalt, wordt een incassobureau ingeschakeld en komen alle kosten hiervan evenals rente voor uw rekening. Wanneer u zich bij herhaling niet aan uw afspraken houdt, herhaaldelijk niet tijdig uw rekeningen betaalt of wanneer u zich misdraagt tegenover uw therapeut (bv. Agressief of seksueel intimiderend gedrag), waardoor een goede werkrelatie en behandeling onmogelijk wordt, kan dit een reden zijn de therapie te onderbreken of beëindigen.

Gecontracteerde Zorgverzekeraars

Wij hebben allen een contract met de volgende zorgverzekeraars:

* Achmea, waaronder vallen: Zilveren Kruis (inclusief Pro Life en ZieZo), Interpolis, OZF, FBTO, Avero Achmea, Achmea, IAK Volmacht, Aevitae Achmea, De Friesland
* CZ, Delta Lloyd en OHRA.

Henk Rappoldt en Leny Post hebben daarnaast ook een contract met:
* Coöperatie VGZ, waaronder vallen: Unive, VGZ, IZA, IZZ, UMC, Caresco, Bewuzt, ZEKUR, United Customers VGZ, Aevitae VGZ
* DSW Zorgverzekeraar, waaronder Stad Holland Zorgverzekeraar
* Menzis, waaronder vallen Menzis, Anderzorg, HEMA, PMA
* Multizorg: ONVZ, PNO Zorg, ASR, De Amersfoortse, Ditzo, ENO, Zorg en Zekerheid
* Caresq: Promovendum, National Academic, Besured

Bij Menzis , Coöperatie VGZ en CZ, Delta Lloyd en OHRA hebben wij een maximum budget waarbinnen we kunnen declareren. Het is mogelijk dat wij om die reden op een gegeven moment van die verzekeraars geen cliënten meer aan kunnen nemen.

 

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverzekeraars

Voor een uitgebreide lijst van vergoedingen in 2018 door alle zorgverzekeraars:
klik hier: formulier contractvrije psycholoog

Zuivere restitutiepolissen (100% vergoeding) in 2018:

• De Friesland Vrije Keuze Polis (Friesland Zorgverzekeringen)
• CZ Zorg Keuze Polis (CZ Zorgverzekeringen)
• Ohra Basis Polis (CZ Zorgverzekeringen)
• Delta Loyd Restitutie Polis (CZ Zorgverzekeringen)
• ONVZ Vrije Keuze Polis (ONVZ)
• VvAA Basis Polis (ONVZ)
• PNO Basis Polis (ONVZ)
• Zorg Vrij Polis (Zorg en Zekerheid)
• De Amersfoortse Restitutie (De Amersfoortse)
• ENO Zorg Direct Basis (ENO)
• Zorgplan Restitutie Polis Avéro (Achmea)
• FBTO Basis Restitutie Polis (Achmea)