Aanbod

Indicatiestelling: Welke behandeling is nodig?

Praktijk de Waal is een samenwerkingsverband voor psychotherapie. Daarbij kan sprake zijn van generalistische basisggz of gespecialiseerde ggz. Wanneer nog niet duidelijk is welke behandeling nodig is, kan de huisarts of POH GGZ consultatie bij ons vragen. Ook kan verwezen worden voor specialistisch diagnostisch onderzoek.

Wij bieden samenwerking met meerdere disciplines(psychiater, haptotherapeut) zodat een integrale aanpak geboden kan worden. We zijn echter niet in staat om te helpen bij cliënten die erg crisisgevoelig zijn, bijvoorbeeld bij ernstige impulscontrole problemen of ernstige eetstoornissen. Ook zijn wij niet in staat om een aanbod te doen aan cliënten met (te) beperkte cognitieve mogelijkheden. We kunnen dan helpen zoeken naar een meer passende voorziening.

Om in aanmerking te komen voor GGZ hulp is een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. Op de verwijsbrief moet staan dat er een vermoeden is dat bij de problemen waarvoor u hulp zoekt sprake is van een DSM V diagnose. Afhankelijk van de ernst en of er problemen op meerdere gebieden zijn, verwijst de huisarts naar Gespecialiseerde GGZ of Generalistische Basis GGZ.

Om van een behandeling te kunnen profiteren moet er sprake zijn van enige draagkracht en stabiliteit in uw leven. Dit betekent niet dat we hier strenge voorwaarden aan verbinden maar er zal met u overwogen worden of ons aanbod aansluit bij uw hulpvraag op dit moment. Het kan bijvoorbeeld helpen om belangrijke anderen binnen uw netwerk te betrekken bij uw proces. Al met al zal er sprake moeten zijn van enig vermogen tot eigen reflectie en het hanteren van uw emoties.

Bij complexe problematiek bestaat de mogelijkheid om te werken met een multidisciplinaire aanpak: Op indicatie kunnen we samenwerken met een externe psychiater of andere disciplines (zoals haptotherapie, mindfulnesstraining, massagetherapie, runningtherapie, oncologieverpleegkundige). Ook zijn er parallel behandelingen mogelijk (zoals relatietherapie of gezinstherapie naast een individuele therapie).

Er wordt gebruik gemaakt voor vragenlijsten om nader zicht te krijgen op de ernst van uw problematiek. Deze metingen vinden voorafgaand uw behandeling tijdens de diagnostische fase, en tijdens de behandeling bij evaluaties. Ook wordt cliënt tevredenheid gemeten middels de CQ index. De uitkomsten van CQ index worden zijn belangrijk om vast te stellen in hoeverre de behandeling aan uw verwachting(en) wordt voldaan.

De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) GGZ & VZ meet kwaliteitsaspecten van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) vanuit het perspectief van de cliënt.
Na afloop van behandeling krijgen cliënten Praktijk de Waal de mogelijkheid een online vragenlijst in te vullen voor bepaling van de CQI . Hiervoor beantwoordt de cliënt een lijst met 15 vragen.
De uitkomst geeft meer inzicht in de klanttevredenheid.

Scores

De gemeten scores bij de CQI zijn minimaal 1,0 en maximaal 5,0; een waardering van 5,0 is dus de hoogst mogelijke.
Praktijk de Waal scoort op de indicatoren ‘Bejegening’, ‘Samen beslissen’ en ‘Uitvoering behandeling’ (van 1,0 t/m 5,0) gemiddeld als volgt:

Bejegening: 4,56
Samen beslissen: 4,0
Uitvoering behandeling: 4,55

(Laatste datum van actualisatie CQI-scores: 01-03-2021)

Bij Praktijk de Waal wordt zoveel mogelijk behandeld volgens de zorgstandaarden die tot nu ontwikkeld zijn. Zie voor informatie: //www.ggzstandaarden.nl/

 


Diagnostisch onderzoek

Diagnostiek kan een middel zijn om de persoon en de dynamiek van het probleem beter te begrijpen en dus effectiever aan te sluiten.

Individuele psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode. Doel is het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten.

Relatie- en gezinstherapie

Gedragstherapeutische partnerrelatietherapie is een behandelmodel voor relatieproblematiek dat in de afgelopen 40 jaar ontwikkeld is.

E-Health

Praktijk de Waal biedt E-health modules die de behandeling kunnen ondersteunen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Therapieland.