Aanbod

Indicatiestelling: Welke behandeling is nodig?

Praktijk de Waal is een samenwerkingsverband voor psychotherapie. Daarbij kan sprake zijn van generalistische basisggz of gespecialiseerde ggz. Wanneer nog niet duidelijk is welke behandeling nodig is, kan de huisarts of POH GGZ consultatie bij ons vragen. Ook kan verwezen worden voor specialistisch diagnostisch onderzoek.
Om in aanmerking te komen voor GGZ hulp is een verwijzing nodig van de huisarts. Op de verwijsbrief moet staan dat er een vermoeden is dat bij de problemen waarvoor u hulp zoekt sprake is van een diagnose. Afhankelijk van de ernst en of er problemen op meerdere gebieden zijn, verwijst de huisarts naar Gespecialiseerde GGZ of Generalistische Basis GGZ. Bij complexe problematiek werken we met een multidisciplinaire aanpak:
Op indicatie werken we samen met een psychiater of andere disciplines (zoals kunstzinnige therapie, mindfulnesstraining, massagetherapie, runningtherapie, oncologieverpleegkundige). Ook zijn er parallel behandelingen mogelijk (zoals relatietherapie of gezinstherapie naast een individuele therapie).
Voor sommige diagnoses is geen vergoeding meer mogelijk via de ziektekostenverzekering. Dat geldt zowel voor Generalistische Basis GGZ als voor Gespecialiseerde GGZ. Voorbeelden zijn de aanpassingsstoornis, mishandeling van een kind, partner relatieprobleem. Voor deze problematiek is het wel mogelijk om vergoeding te krijgen wanneer er daarnaast sprake is van een andere diagnose, zoals een angststoornis, stemmingsstoornis, ADHD, persoonlijkheidsproblematiek. Relatietherapie en gezinstherapie kan binnen vergoed worden wanneer tenminste een van de partners of gezinsleden nog een andere diagnose heeft.


E-health

Diagnostisch onderzoek

dewaal_labyrinth_omgedraaid

Diagnostiek kan een middel zijn om de persoon en de dynamiek van het probleem beter te begrijpen en dus effectiever aan te sluiten.

Individuele psychotherapie

dewaal_labyrinth_omgedraaid

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode. Doel is het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten.

Relatie- en gezinstherapie

dewaal_labyrinth_omgedraaid

Gedragstherapeutische partnerrelatietherapie is een behandelmodel voor relatieproblematiek dat in de afgelopen 40 jaar ontwikkeld is.

Groepstherapie

dewaal_labyrinth_omgedraaid

Bij Praktijk De Waal starten regelmatig groepen op het gebied van rouwverwerking, verwerking van trauma en een groepsaanbod voor paren.

E-Health:  Praktijk de Waal biedt E-health modules die de behandeling kunnen ondersteunen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Therapieland. Therapieland biedt inspirerende video’s, animaties, creatieve opdrachten en videotherapeuten. De cliënt kan op een gemakkelijke manier zijn omgeving kan betrekken bij zijn behandelingen, zoals partner, familie of vrienden. Zij krijgen handvatten hoe om te gaan met de problematiek van de cliënt.